web analytics
Hei Mikke!

MT – Gneis

v/Örebro brukshundklubb, Örebro,  10. oktober 2015

Samarbete Förar – 10: Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Samarbete TL – 20: Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek.
Gripa ta tag 5 m – 15: Griper direkt med hela munnen.
Gripa ta tag 40 m – 15: Griper direkt med hela munnen.
Gripa hålla 5 m – 6: Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Gripa hålla 40 m – 8: Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Gripa slita dra 5 m – 6: Växler mellan att hålla och dra emot.
Gripa slita dra 40 m – 4: Håller, men drar inte emot.
Förföljande – 10: Startar med hög fart – målinriktad.
Förföljande gripande – 6: Griper inte, nosar på föremålet.
Uthållighet – 12: Jobbar mindre än 30 sekunder.
Social självsäkerhet – 30: Visar social osäkerhet i enstaka situationer.
Social nyfikenhet – 24: Neutral, låter sig klappas.
Socialt samspel – 40: Inbjuder passiv figurant.
Handlingförmåga – 40: Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta testsituationer.
Anpassningförmåga – 20: Hög intensitet i de flesta testsituationer.
Koncentration – 30: I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer.
Avreaktion – 30: Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer.
Minnesbilder – 20: Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Rädsla – 12: Viss rädsla. Undanmanöver – avstandsreglerar.
Aggressivitet – 15: Visar måttlig aggression.
Nyfikenhet – 24: Går fram med hjälp.
Skott – 03: Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Imponer-/hotbeteenden – 05:

Godkjent, totalt 397 poeng.