web analytics
Hei Mikke!

MH – Gneis

v/Svenske Kelpieklubben, Örebro,  22. juni 2014

1a. Kontakt, hilsing – 3 : Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna.
1b. Kontakt, samarbeid – 3 : Følger med hele veien. Nøytral.
1c. Kontakt, håndtering – 3 : Aksepterer, nøytral.

2a. Lek 1, lekelyst – 5 : Leker veldig aktivt – starter veldig raskt.
2b. Lek 1, griping – 3 : Griper forsiktig, eller nyper i gjenstanden.
2c. Lek 1, griping & drakamp – 3 : Biter – drar i mot – slipper – tar nytt tak.

3a. Forfølgelse – 2/5 : Starter men avbryter. / Starter direkte, stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu.
3b. Griping – 1/3 : Overser byttet/springer ikke frem. / Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse.

4. Aktivitet – 5 : Er urolig. Veksler hurtig mellom aktiviteter.

5a. Avstandslek, interesse – 3 : Interessert. Følger fig. uten avbrudd.
5b. Avstandslek, trusler/aggresjon – 1 : Ingen bjeff eller knurring.
5c. Avstandslek, nysgjerrighet – 4 : Går fram til fig. med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse.
5d. Avstandslek, lekelyst – 2 : Leker ikke, men viser interesse.
5e. Avstandslek, samarbeide – 3 : Er aktiv med fig. når denne er aktiv.

6a. Overraskelse, redsel – 1 : Stanser, kort stopp.
6b. Overraskelse, trusler/aggresjon – 2 : Viser noe trusselatferd.
6c. Overraskelse, nysgjerrighet – 5 : Går fram til kjeledressen uten hjelp.
6d. Overraskelse, gjenstående redsel – 1 : Ingen tempoforandring eller unnamanøver.
6e. Overraskelse, gjenstående interesse – 1 : Ingen interesse for kjeledressen.

7a. Lydfølsomhet, redsel – 1 : Stanser kort stopp.
7b. Lydfølsomhet, nysgjerrighet – 5 : Går fram til skrammelet uten hjelp.
7c. Lydfølsomhet, gjenstående redsel – 1 : Ingen tempoforandring eller unna manøver.
7d. Lydfølsomhet, gjenstående interesse – 1 : Ingen interesse for lydkilden.

8a. Spøkelser, trusler/aggresjon – 1 : Viser ingen trusselatferd.
8b. Spøkelser, kontroll – 5 : Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
8c. Spøkelser, redsel – 1 : Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører.
8d. Spøkelser, nysgjerrighet – 5 : Går fram til spøkelset uten hjelp.
8e. Spøkelser, kontakt – 4 : Tar selv kontakt – balansert.

9a. Lek 2, lekelyst – 5 : Leker veldig aktivt – starter veldig raskt.
9b. Lek 2, griping – 4 : Griper direkte med hele munnen.

10. Skudd – 2 : Kontroll som forsvinner etter første skudd. Bryter, men opptar tidligere aktivitet.